Summan av svenska skogen

nehal

Summan av svenska skogen

År 2010, den totala arealen av Europas skogar var 38%. Sverige har enbart 17,6% av skogarna i Europeiska unionen. När det gäller industriell exploatering, har landet 15% av den totala EU. Dessutom med mindre än 1% av den globala skogs av Sverige 6% av världsproduktionen av sågade trävaror och 4% av den globala pappersproduktionen . Sverige har 22 miljoner hektar med en skogsplantering vinsten på över 70%. Den har en volym av timmer 2,6 miljarder kubikmeter.